Nieuwe informatiebrochure en uitgebreid videoaanbod!

Heeft u interesse in onze school en wenst u alle keuzemogelijkheden op een rijtje te zetten? Wil u graag al onze troeven nog eens bestuderen? Neem dan zeker onze nieuwe informatiebrochure eens door. Vers van de pers! 

 

Wenst u meer informatie over aansluitende vervolgstudies na de derde graad, bekijk dan zeker ook onze uitgebreide brochure

Ook ons videoaanbod werd vernieuwd en bevat heel wat aanvullende informatie.

 

 

Modernisering secundair onderwijs

Op 1 september 2019 ging de modernisering van start. Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden, werd het secundair onderwijs hertekend met nieuwe eindtermen. Leerjaar na leerjaar wordt de modernisering nu verder uitgerold. Volgend schooljaar is het derde leerjaar aan de beurt.

Wat betekent dit alles voor onze school?

Op onze school blijven we ons traditiegetrouw focussen op richtingen met een doorstroomfinaliteit (optimale voorbereiding op hogeschool en universiteit). De richtingen die we in het verleden aanboden, blijven we organiseren. De invulling wordt wel aangepast aan de nieuwe eindtermen en sommige richtingen krijgen een nieuwe naam. Ook een nieuwe richting wordt toegevoegd. Vanaf volgend schooljaar bestaat het vernieuwde aanbod in het derde jaar uit volgende (niet domeingebonden) ASO- richtingen:

  • economische wetenschappen (vroeger economie)
  • humane wetenschappen
  •  Latijn
  •  natuurwetenschappen (vroeger wetenschappen)
  •  moderne talen (nieuw)
  •  sportwetenschappen

Nog meer als in het verleden bouwen we keuzemogelijkheden in. Dit zorgt niet alleen voor optimale doorstroommogelijkheden, het biedt tevens de leerlingen de kans keuzes te maken die aansluiten bij de eigen interesses en talenten.

In onze brochure leest u meer over de invulling van onze studierichtingen. Wenst u meer inlichtingen, aarzel dan niet de school te contacteren.

 

 

Online studienocturne 8,9,10 en 11 maart 2021

Al onze leerlingen liggen ons nauw aan het hart. In een aso-school als de onze, vinden wij het belangrijk om onze leerlingen te helpen in hun keuze naar verdere studies.  De waaier aan opleidingen is immers enorm, het aantal hogescholen en universiteiten waar men kan verder studeren aanzienlijk.  Wetenschapsdag, SID-in, Dreamday, educatieve bezoeken en infosessies aan VUB, HoGent en UGent, …het zijn enkele van de vele initiatieven die wij de voorbije jaren hebben genomen omdat wij er rotsvast van overtuigd zijn dat deze bijdragen tot de ‘keuzerijpheid’ van de leerlingen.  

 Begin maart organiseren wij traditioneel een studienocturne.  Dit is een event waarbij wij vijfde- en zesdejaars (én hun ouders) in contact brengen met oud-leerlingen uit diverse opleidingsgebieden.  Deze treden op als ervaringsdeskundigen, vertellen over hun studies en beantwoorden hierover vragen van leerlingen en ouders.    

Dit jaar opteren we voor een online versie onder de vorm van 13 Teams-sessies o.l.v. de vakleerkrachten.  Deze gaan door in de week van 08 tot 11 maart, van 19.00 tot 21.00 u. Alle leerlingen van de derde graad en hun ouders zijn hierbij van harte welkom!

 

1 maart complimentendag!

Complimenten

Een compliment doet altijd deugd! Niet alleen als je ze krijgt, maar ook complimentjes geven is leuk! Ze maken je blij en zijn een boost voor je zelfvertrouwen. We zitten in een ongeziene gezondheidscrisis waarbij de jongeren niet vergeten mogen worden. De algemene gezondheid en meer specifiek de geestelijke gezondheid van onze leerlingen komt in deze tijden sterk onder druk te staan.

Op maandag 1 maart is het 'complimentendag'. Een uitgesproken moment om het belang van persoonlijke waardering in de verf te zetten. Het lijkt zo vanzelfsprekend, een complimentje geven als iets goed gaat. Toch doen we dat in de praktijk maar weinig. Complimenten geven je een goed gevoel, bevorderen de prestaties, maken werken/naar school gaan leuker en kosten niets. Kortom: het leidt tot betere resultaten en doet deugd! We organiseren met onze school op maandag 01/03 een 'complimentenactie'. Er zullen die dag op verschillende plaatsen in de school 'complimentenstanden' geplaatst worden met posters en complimentenkaartjes die kunnen uitgedeeld worden en een 'complimenten-wall'.

Het wordt DE dag om iemand eens met woorden in de bloemetjes te zetten en te tonen dat we nog steeds de warmste school zijn!

 

Blue Monday wordt Colour Day!

Aan Blue Monday, de derde maandag van januari waarop mensen zich bijzonder treurig voelen, heeft onze school geen boodschap.  Wij doen er immers alles aan opdat onze leerlingen zich juist wél goed in hun vel zouden voelen.  Het zijn echter bijzondere tijden...

Om in te gaan tegen neerslachtigheid en een positieve, motiverende sfeer te creëren, dopen wij daarom vandaag Blue Monday om tot Colour Day!

Een fotoimpressie en heel veel blije gezichten vindt u in de loop van de dag op onze facebookpagina!

Check it out! 

newsbeast.gr : The Color Day Festival "color" the young Djs - DJ Survival

Hulp nodig bij het kiezen van een studierichting?

Een studiekeuze die aansluit bij je talenten, interesses en vaardigheden, zorgt voor motivatie, enthousiasme en vergroot de slaagkansen.  Het KAD-team maakt er een zaak van de jongeren bij deze belangrijke keuze zo optimaal mogelijk te informeren en te begeleiden!

 

Onder de rubriek ‘In de kijker’ vindt u een informatievideo over ons studieaanbod en filmpjes over onze studierichtingen

 

Goed kiezen draagt bij tot geluk.

Gelukkige mensen zijn vaak succesvol.

Succes is een kwestie van de juiste keuzes maken.

Hulp nodig? Wij helpen je!

Nieuw op het KAD 2020-2021 - CLIL

Dossier 9: CLIL

Onderwijs staat niet stil, vernieuwingen worden ook op onze school omarmd.

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs: onderwijs in een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands.  Die ‘andere taal’ is in Vlaanderen het Frans, Engels of Duits.  Belangrijk is het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal - de doeltaal - ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal (die ze veeleer in de reguliere taalvakken verwerven).

 

We zijn dan ook zeer verheugd te kunnen melden dat vanaf schooljaar 2020-2021 Atheneum Dendermonde officieel een CLIL-school kan genoemd worden en we in onze 2e graad hier voor heel wat vakken kunnen op inzetten. Zo zal meneer De Paepe de donkere middeleeuwen  bespreken in het Engels en meneer Benzouien meer inzichten verschaffen in de islamitische godsdienst in het Frans.   

Ook wiskunde en natuurwetenschappen staan op de lijst om in een andere doeltaal te worden gegeven.

De leerling blijft echter aan zet! Al deze vakken worden immers ook - nog steeds - in het Nederlands aangeboden!

 

Terwijl onze leerkrachten zich volop voorbereiden op deze nieuwe aanpak, kijken wij alvast heel erg uit naar deze lessen.

Graag al een voorproefje? Meneer De Paepe licht al even een tipje van de sluier op in zijn filmpje! Enjoy!

Het stond in de sterren geschreven... Sportwetenschappen op het KAD!

Onze school staat bekend om zijn kwaliteitsvolle, wetenschappelijke vorming . Wij zijn dan ook bijzonder trots u te kunnen melden dat we volgende schooljaar, in de tweede graad, de nieuwe studierichting SPORTWETENSCHAPPEN aan ons aanbod kunnen toevoegen.

Deze richting zet sterk in op wetenschapsvakken en gebruikt sport om hierin nog meer inzicht te verwerven! Hierdoor vormt deze richting de ideale voorbereiding op een wetenschappelijke, academische vervolgstudie, zoals: biomedische wetenschappen, geneeskunde, revalidatie-, bewegings- en sportwetenschappen.

 

Meer informatie vindt u onder de knop op de pagina's 'Studieaanbod' en 'Lessentabellen'.  De brochure vindt u hieronder.