Schoolraad

De schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit 3 leden verkozen door en uit het personeel, 3 leden verkozen door en uit de ouders, 2 vertegenwoordigers van leerlingenraad  en 2 leden gecoöpteerd door en uit de lokale sociale, economische en culturele milieus. De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar. Sinds 1 april 2021 neemt de huidige schoolraad zijn bevoegdheden op.  

Leden

Wim Heyvaert  Personeel
Mieke Vergauwen  Personeel
Kim Wittoeck Personeel
Dirk De Vries Ouder
Dirk Mortier Ouder
Katrien Zizek Ouder
Patrick Segers Gecoöpteerd
Eddy Stevelinck  Gecoöpteerd
Killian Beurrier Leerling
Tuur Van Nespen Leerling