Wie is wie?

Directie
Gerd De Wit Directeur

 

Onthaal
Josée Depetter Onthaal  - Copycenter

 

Personeelsadministratie
Christine Moens Personeelsadministratie
Anja Van Goethem

Directiesecretariaat

Betalingssysteem 

Organisatie inhaaltoetsen

 

Leerlingensecretariaat
Annemie Bleyaert

Leerlingenadministratie

Strafstudiebeleid

Organisatie oudercontact

Mieke Vergauwen

Beheer boekenfonds

Sara Baert

Beheer kluisjes

Lien De Clercq

Secretariaatsmedewerker

 

Leerbegeleiding
Helena Verstraeten

Leerstoornissen en leren leren

 

Leerlingenbegeleiding
Kim Wittoeck

Leerlingenbegeleiding

Coördinatie internaat

 

ICT
Merlijn Nimmegeers

IT-coördinator

Niels Tas Smartschoolcoördinator

 

Economaat
Tina Aerts Econoom

 

Beleidsmedewerkers
Sara Baert

Ondersteuning directeur

Ken De Backer

Lessenroosters

Examenroosters

Mieke Vergauwen

Coördinatie HO

Stages

Website

 

GOK-TEAM

Annick Baete

Oriëntering bij instroom en uitstroom

Taalvaardigheidsonderwijs

Jirka Claessens
Mieke Vergauwen

 

Aardrijkskunde
Jelle Van de Velde 2de graad
Jarno Willems 2de & 3de graad

 

Artistieke opvoeding
Dirk Van Belle Muzikale opvoeding 2de graad
Fien Verbiest Plastische opvoeding 2de graad

 

Beeld 
Stien Heyvaert 3de graad

 

Biologie
Denise Courtmans 2de graad
Maureen Fagot 2de graad
Judith Van Poel 2de graad

Karen Goubert

3de graad

 

Burgerschap

Inge Liekens

3de graad

   

 

Chemie
Denise Courtmans 2de graad
Maureen Fagot 2de graad

Karen Goubert

2de & 3de graad

 

Cultuurwetenschappen
Michelle Semal 2de & 3de graad

  

Duits
Brecht-Oscar Leus 3de graad

 

Economie 
Axel De Meulenaere 2de & 3de graad
Ruth Van den Abbeel 2de & 3de graad

 

Engels
Annick Baete 2de graad
Harry De Paepe 2de graad

Sara Vosters

2de & 3de graad
Klaartje De Munck 3de graad

 

Financiële Vorming

Axel De Meulenaere

3de graad

 

Frans
Niels De Mayer 2de graad

Niels D'Haene

2de graad
Dominique Louagie 3e graad

Sarah Laureys

3de graad

 

Fysica
Eline Van Doorsselaer  2de graad

Ken De Backer

3de graad

 

Gedragswetenschappen

Stien Heyvaert

2de & 3de graad
Helena Verstraeten 3de graad

 

Geschiedenis
Harry De  Paepe 2de graad (CLIL)
Inge Liekens  2de & 3de graad
Pieter De Muynck  3de graad
Michelle Semal 3de graad

 

Informatica

Ken De Backer

2de graad

 

Latijn

Wim Heyvaert

2de & 3de graad

 

Levensbeschouwelijke vakken
Abdelmajid Benzouien Islamitische godsdienst (CLIL)
Hasna El Moussaoui Islamitische godsdienst
Daniel De Waele Evangelische godsdienst
Bart Baele Rooms-Katholieke godsdienst
Stien Heyvaert Niet-confessionele zedenleer 2de graad
Tomas Serrien Niet-confessionele zedenleer 2de & 3e graad

 

Lichamelijke opvoeding & Sport
Annelies Van Doorsselaere 3de graad
Conny Borms 2de & 3de graad
Jan Wauters 2de & 3de graad

 

Mens en maatschappij
Kim Wittoeck 2de graad

 

Natuurwetenschappen

Ken De Backer

3de graad
Judith Van Poel 3de graad

 

Nederlands

Ksan Maes

2de graad
Eva Vermaesen 2de graad
Fenna Saerens 2de graad

Sara Vosters

2de graad
Brecht-Oscar Leus 2de & 3de graad
Jirka Claessens 3de graad

Mieke Vergauwen

3de graad

 

Pychologie
Helena Verstraeten 3de graad

   

Spaans

Sarah Laureys

3de graad

 

Vlot aan de start (van het HO): academische taalvaardigheiden

Mieke Vergauwen

3de graad

 

Wetenschappelijke vaardigheden en Problem Solving

Karen Goubert

3de graad

Nele Keppens

Ken De Backer

   

Wetenschappelijk werk

Ken De Backer

3de graad

Karen Goubert

3de graad

 

Wiskunde 

Nihal Deveci

2de graad

Niels Tas

2de graad

Axel De Meulenaere

2de graad
Annelies Baeyens 2de & 3de graad

Nele Keppens

2de & 3de graad

Pieter Huyck

3de graad