Wie is wie?

Directie
Gerd De Wit Directeur

 

Personeelsadministratie
Katrien Lauwaert Personeelsadministratie

Jessy Van Couwenbergh

Personeelsadministratie
Anja Van Goethem

Directiesecretariaat

Betalingssysteem 

Leerlingensecretariaat
Tim Aga

Organisatie oudercontact

Beheer kluisjes

Beheer boekenfonds

Anja Van Goethem

Leerlingenfacturatie en schoolkalender

Organisatie inhaaltoetsen

Annick Van Goethem

Leerlingenadministratie

Afwezigheden

Strafstudiebeleid

 

Leer(lingen)begeleiding
Camille Peleman

Leerlingenbegeleiding

Sarah Vrijders Leerlingenbegeleiding

 

ICT
Merlijn Nimmegeers

IT-coördinator

Annelies Baeyens Smartschoolcoördinator

 

Economaat
Tina Aerts Econoom

 

Beleidsmedewerkers
Sara Baert

Ondersteuning directeur

Ken De Backer

Lessenroosters

Examenroosters

Kristin Van Der Taelen

Coördinatie HO

Stages

OLB

Jirka Claessens

Cultuurambassadeur

Taalvaardigheidsonderwijs

 

Aardrijkskunde
Jelle Van de Velde 2de graad
Arno Dejonghe 2de & 3de graad

 

Biologie
Maureen Fagot 2de graad
Judith Van Poel 2de graad

Karen Goubert

3de graad

   

Chemie
Maureen Fagot 2de graad

Karen Goubert

2de & 3de graad
Kristin Van Der Taelen 2de & 3de graad

 

Cultuurwetenschappen
Michelle Semal 3de graad

  

Duits
Brecht-Oscar Leus 2de & 3de graad

 

Economie en Financiële Geletterdheid
Kristof Vasseur 2de & 3de graad
Ruth Van den Abbeel 2de & 3de graad

 

Engels
Annick Baete 2de graad
Jirka Claessens 2de graad
Henk Schauvliege 2de en 3de graad
Harry De Paepe 2de graad
Klaartje De Munck 3de graad

 

Filosofie
Kristof Jakiela 2de graad en 3de graad

 

Financiële Vorming (module) 

Kristof Vasseur

3de graad

 

Frans
Niels De Mayer 2de graad

Niels D'Haene

2de graad
Fenna Saerens 2de graad
Dominique Louagie 3e graad

Sarah Laureys

3de graad

 

Fysica
Eline Van Doorsselaer  2de graad

Ken De Backer

3de graad (CLIL)

 

Gedragswetenschappen

Stien Heyvaert

2de & 3de graad
Helena Verstraeten 3de graad

 

Geschiedenis
Harry De  Paepe 2de graad (CLIL)
Inge Liekens  2de & 3de graad
Bert Collage 3de graad
Michelle Semal 3de graad

 

Informatica(wetenschappen) en Programmeren

Ken De Backer

2de graad en 3de graad
Jan Ghijselen 2de graad
Glenn Groothuis 2de en 3de graad

 

Latijn

Wim Heyvaert

2de & 3de graad

 

Levensbeschouwelijke vakken
Abdelmajid Benzouien Islamitische godsdienst (CLIL) 2de en 3de graad
Viktor De Vries Evangelische godsdienst
Bart Baele Rooms-Katholieke godsdienst 2de & 3de graad
Stien Heyvaert Niet-confessionele zedenleer 2de graad
Kristof Jakiela Niet-confessionele zedenleer 2de & 3e graad
Myriam Pieters Niet-confessionele zedenleer 2de & 3e graad

 

Lichamelijke opvoeding & Sport
Alek Maes 3de graad
Arnout Matthys 2de en 3de graad
Jelle van de Velde 2de & 3de graad
Silke Van Rossem 2de & 3de graad
Kristof Vasseur 2de graad
Jan Wauters 2de & 3de graad

 

Natuurwetenschappen - Sportwetenschappen
Silke Van Rossem 2de & 3de graad
Kristin Van Der Taelen 3de graad
Judith Van Poel 3de graad

 

Nederlands

Ksan Maes

2de graad
Eva Vermaesen 2de graad

Sara Vosters

2de graad
Brecht-Oscar Leus 2de & 3de graad
Klaartje De Munck 3de graad
Siga Van de Velde 3de graad

 

Sociologie en Psychologie
Helena Verstraeten 3de graad
Stien Heyvaert  2de graad

   

Artistieke expressie en esthetica
Stien Heyvaert  2de graad
Jirka Claessens 2de & 3de graad

   

Spaans

Sarah Laureys

3de graad

 

Wetenschappelijke vaardigheden en Problem Solving

Karen Goubert

3de graad

Nele Keppens

Ken De Backer

   

Wetenschappelijk werk - STEM
Maureen Fagot 2de graad
Kristin Van Der Taelen 2de graad

Ken De Backer

3de graad

Karen Goubert

3de graad

 

Wiskunde 

Jan Ghijselen

2de graad
Lisa Gailliaert 2de graad

Glenn Groothuis

2de & 3de graad
Annelies Baeyens 3de graad

Nele Keppens

2de & 3de graad

Pieter Huyck

3de graad (+ CLIL)
Ruth Van den Abbeel 2de graad