Politiek burgerschap KRAS

De module burgerschap is bedoeld voor leerlingen die een uitgesproken mening hebben over mondiale fenomenen en daar graag over discussiëren in een rollenspel.

Ze leren diplomatieke vaardigheden ontwikkelen om te komen tot een oplossing rond één globaal thema.

Ze leren tevens genuanceerd omgaan met informatie en een gemotiveerde mening vormen. Zo krijgen ze ook een goed beeld van hoe de besluitvorming in de politiek werkt.

Concreet: onze school neemt deel aan KRAS, een project waarin we in kleine groepen leeftijdsgenoten oplossing zoeken voor problemen en uitdagingen waar de wereld voor staat.

Elk jaar houdt het thema verband met duurzame ontwikkeling (leren denken en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf hier en voor anderen elders op de planeet).

We komen een aantal keer per schooljaar samen om het KRASproject voor te bereiden of om een zitting te bespreken. De rollenspelen zelf worden – doorgaans op woensdagnamiddag van 14 tot 16u – afwisselend in Lokeren (3x) en Dendermonde (3x) gehouden. In april of mei is er een nationale slotsessie (Plenum) in Brussel, waar we samen met alle KRASdeelnemers uit Vlaanderen en Brussel in debat gaan met politici en experts in de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement. Er zijn dus in totaal zeven contactmomenten met andere scholen.

Tijdens de eerste sessies kruipen we in de huid van een bedrijf, een overheid, een beweging, een belangengroep, … en ondervinden we vanuit hun standpunt de spanningen die bestaan tussen de verschillende rollen.

Na deze rollenspelen krijgen we de kans om onze eigen mening over het thema uit te spreken. Samen met lokale experten (die we samen contacteren en ontvangen) formuleren we uitdagende vragen waarmee we de lokale beleidsmakers (schepenen, burgemeester, …) uit onze stad het vuur aan de schenen leggen tijdens de Lokale Slotzitting.

Tot slot worden we ontvangen in het Vlaams of Federaal Parlement voor Plenum (b)XL, de nationale slotzitting waarop veel Belgische politici aanwezig zijn om met ons in debat te gaan.