Internaat

Missie
De missie van het internaat vervult een gezinsvervangende functie voor leerplichtige jongeren van 6 tot 18 jaar, waarbij de algemene doelstellingen en basisfilosofie gestoeld zijn op de zeven pijlers van het Pedagogisch Project van het GO!…” Iedereen, ongeacht zijn kleur, filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij, moet zich kunnen thuis voelen in ons internaat. Dit geldt zowel voor het personeel als voor de internen. Het internaat moet elk kind en jongere de kans bieden op een algemene en optimale ontwikkeling, rekening houdend met de verscheidenheid in eigen aard en bekwaamheid. Iedereen moet op een aangepaste pedagogisch-didactische wijze begeleid worden, ongeacht geslacht, levensbeschouwing en sociale status.

Dagindeling, begeleiding, kamers, ontspanning, maaltijden, kostgelden, ...
Via de website vindt u alle informatie over de interne werking of over de praktische zaken van het internaat.

adres

Galeidstraat 30

9200 Dendermonde

e-mail info@internaatdendermonde.be
website www.internaatdendermonde.be
telefoon 052 21 90 77
inlichtingen tussen 8u20 en 15u15 op het GO! Atheneum Dendermonde of rechtstreeks op het internaat