Inschrijvingen

Voor leerlingen van GO!MAD

De leerlingen en ouders ontvangen nog dit schooljaar alle informatie omtrent het vernieuwde studieaanbod en de wijze waarop dient ingeschreven te worden.

Voor nieuwe leerlingen

Het is tot nader order niet toegelaten nieuwe leerlingen op school te ontvangen.  Enkel in uitzonderlijke gevallen (geen toegang tot digitale media) en onder zeer strikte voorwaarden kan hiervan worden afgeweken.

We hanteren dan ook onderstaande procedure.

Leerlingen die nieuw zijn op onze scholencampus nemen contact op met de school. Dit kan via secretariaat.ka@kad.be of telefonisch (052/25.17.88). Wij maken als school vervolgens graag tijd om alle nuttige informatie langs de meest passende weg te verschaffen.

Indien er nog geen contact plaatsvond, zal de school de ouders contacteren om de werking toe te lichten en een antwoord te geven op alle vragen.  De inschrijving zal worden bevestigd (onder voorwaarde dat de nodige documenten kunnen worden voorgelegd).
We hebben er vertrouwen in dat later op het schooljaar het mogelijk zal worden om effectief fysiek langs te komen op de school. We geven er immers de voorkeur aan een persoonlijke rondleiding te organiseren.

Wat heeft de school (op een later moment) zeker nodig van elke nieuwe leerling?

  • Kopie Identiteitskaart
  • Attest schooljaar 2020-2021
  • Ondertekend inschrijfdocument (akkoord met schoolreglement en pedagogisch project)

Bij de inschrijving zal je gevraagd worden om zowel ons schoolreglement, met bijlagen, als het pedagogisch project van het GO! voor akkoord te ondertekenen. De school garandeert dat alle leerlingen die zich in de maand juli aanbieden ook effectief kunnen worden ingeschreven.

Algemene inlichtingen

Inschrijfformulier

Aarzel niet ons te contacteren.  Wij helpen u graag verder!