T@@lent

‘Hoe meer talen je kent, hoe vrijer je wordt in je hoofd, want talen openen het venster van de wereld, maken je meer mens onder de mensen’ Prof. Y.Lebrun (VUB)

Het KAD zet in op talen. We doen dit dag na dag in onze reguliere schoolwerking - (vanzelfsprekend) in de lessen talen én in de zaakvakken, o.a. door een actief en evenwichtig uitgebouwd talenbeleid - maar ook in een specifiek talenproject in de 2e graad Economie-Talen en Latijn-Talen.

Het kind heet ‘T@@l&nd’, is projectmatig opgebouwd met bijzondere aandacht voor vaardigheidsonderwijs. Het krijgt vorm in het Nederlands, het Frans en het Engels. De inhoudelijke invulling is verschillend in het 3e en het 4e jaar. Een duidelijke, opbouwende leerlijn wordt bewaakt.

Thema's die o.a. aan bod komen zijn:

  • kranten maken in de klas – mondelinge en schriftelijke journalistieke taalvaardigheid
  • de presidentsverkiezingen - debattechnieken
  • schrijfprojecten in het Frans en Engels
  • Gidsen in Parijs - Franse taalvaardigheid
  • ...

Dit zeer waardevolle project wordt aangeboden in het complementair gedeelte van het curriculum en omvat drie lesuren per week. Het draagt bij tot een nog betere profilering van onze studierichtingen ‘Talen’ binnen onze school.