Smartschool

Binnen een school is er tal van informatie en communicatie. Het beheren en structureren van deze informatie is zonder ICT niet meer denk- en haalbaar. Onze school kiest reeds jaren voor Smartschool als een centraal platform, dat ontwikkeld werd om alle communicatiestromen te informatiseren en te beheren binnen één veilige omgeving. Hierbij is rekening gehouden met de noden van alle betrokken partijen.

De Smartschool modules kunnen onder vier grote pijlers worden gecatalogiseerd:

  • Communicatie met: een veilig afgesloten berichtensysteem, discussiefora, brieven, een prikbord voor nieuwsberichten …
  • Administratie met: digitale schoolagenda, oudercontactmodule …
  • Leermateriaal met: remediëringsoefeningen, digitale toetsen, filmfragmenten, individuele leerpaden, lesnota’s, …
  • Leerlingenvolgsysteem met: digitaal puntenboek, schoolrapporten, leerzorg …