Wetenschappen

Een wetenschappelijke opleiding wordt veelal gekozen door leerlingen die verwonderd zijn door de natuur en de materie. Leerlingen die wensen te ontdekken hoe iets op grote of kleine schaal werkt, die zin hebben om al deze fenomenen analytisch en proefondervindelijk te gaan onderzoeken, zijn meer dan welkom in deze richting.

Je wordt getraind in het wetenschappelijk denken en het nauwkeurig ontleden en beoordelen van wetenschappelijke informatie.

In de richting wetenschappen krijg je in de tweede graad een pakket van vijf uur wiskunde per week. Biologie, chemie en fysica krijg je telkens twee uur per week. Wie wil kan zelf drie extra lestijden wetenschappelijk werk kiezen.

In de derde graad krijg je zeven of vijf uur wiskunde en twee of één uur van de wetenschappelijke vakken per week, afhankelijk van de gekozen studierichting.

Het GO! atheneum heeft een hart voor wetenschappen. Naast een gedegen vorming intra muros, worden ‘wetenschappen’ en ‘wiskundetoepassingen’ ook regelmatig buiten de schoolmuren opgezocht. Uitstappen naar IMEC, werkplekleren in Bastion en tijdens didactische workshops aan de VUB, UA en UGent, maken deze vakken aanschouwelijk en werken motiverend voor leerlingen én leerkrachten.

Het domein wetenschappen wordt op onze school gedragen door een team van zeer gedreven en gepassioneerde leerkrachten die jou zo optimaal mogelijk willen voorbereiden voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Onze school staat aangeschreven als een school met hoog niveau voor wetenschappen en wiskunde.

Spreekt het bovenstaande je aan? Ben jij leergierig en schrikt een hoog les- en leertempo jou niet af, dan is een studierichting wetenschappen helemaal iets voor jou!