Fr@ngels

Fr@ngels is een verderzetting van T@@l&nd, maar dan binnen het specifiek gedeelte van het curriculum.

Uitgangspunt hierbij is de opvatting dat binnen de pool Moderne Talen (Economie-Talen, Latijn-Talen en Wetenschappen-Talen) het talenonderwijs één samenhangend geheel vormt. Daarom willen wij met de moderne (vreemde) talen naar gezamenlijke doelen werken, om zo de gelijkgerichtheid van ons talenonderwijs te versterken/te vergroten/te benadrukken.

Fr@ngels vertaalt de specifieke en vakgebonden eindetermen voor Frans en Engels én de VOET tot zinvolle gehelen voor de leerlingen. Door vooral competentiegericht te werken trekken wij resoluut de kaart van de onderwijsvernieuwing. Wij treden hierbij in relatie met de omgeving en werken samen met externe partners (o.a. uit de academische wereld) waardoor we de ‘brede-school- gedachte’ mee vorm geven.

Daarnaast hanteren wij aangepast evaluatiemethodes waarbij een significante plaats wordt voorzien voor zelfreflectie.

Tot slot willen wij met dit project een bijdrage leveren tot het realiseren van de ERK sleutelcompetenties:

  • communicatie in de vreemde talen
  • digitale competenties
  • leercompetenties
  • sociale - en burgerschapcompetenties
  • ontwikkelen van initiatief en ondernemerschap
  • cultureel bewustzijn en culturele expressie