Welkom

Beste bezoeker

Welkom op de webstek van het GO! Atheneum Dendermonde!

Onze school is een ASO-school die vaart onder de vlag van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat we een pluralistisch wereldbeeld nastreven en de ruimte, maar ook de grenzen scheppen waarbinnen jongeren zich verstandelijk, cultureel en emotioneel, maar ook relationeel en lichamelijk kunnen ontwikkelen. We helpen hen uit te groeien tot evenwichtige en verdraagzame, maar ook kritische volwassenen met een brede algemene kennis, goede sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin.

Kennis, zelfstandigheid, kritisch zijn, welbevinden en betrokkenheid, creativiteit, ... daar staan wij voor.

Neem je tijd om onze school te leren kennen.

Veel surfplezier.

 

 

Algemene inlichtingen: schema boekenophaling per jaar en studierichting

1 september nadert met rasse schreden, we hopen dat jullie volop genoten hebben van de voorbije vakantie en stilletjes aan opnieuw in ‘schoolmodus’ komen. Wij zijn er alvast klaar voor jullie vol frisse moed (opnieuw) voltijds te mogen verwelkomen!

 

In bijlage vinden jullie nogmaals de brief met enkele algemene praktische afspraken voor de start van het nieuwe schooljaar. Het afhalen van de boeken gebeurt volgens. Indien op de voorziene datum de leerling de boeken niet kan ophalen, vragen we om zo mogelijk een familielid/vriend/vriendin/….in te schakelen. Om alles organisatorisch vlot te laten verlopen,  kan u de voorschotfactuur van 150 euro overschrijven op het nummer BE81.0689.0530.0724 met vermelding van de naam en de voornaam van de leerling. Indien u deze overschrijving deze week nog volbrengt, vragen we u een afschrift mee te brengen op de dag van de boekenophaling. Desgewenst kan u de dag zelf ook met cash of bancontact betalen. Ook gespreide betaling is mogelijk.

Bij het ophalen van de boeken wordt een mondmasker gedragen. Begin volgende week ontvangen al onze leerlingen meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die gelden vanaf 1 september.

Heeft u nog vragen van praktische aard, aarzelt u dan niet contact op te nemen met ons leerlingensecretariaat op het nummer 052/25.17.74. Wij helpen u graag verder!

 

Infosessie CLIL en Programmeren op dinsdag 22 juni

We merken op dat er nog verschillende vragen zijn rond CLIL (Content and Language Integrated Learning) en de optie Programmeren (vrijblijvend te volgen in 3 Natuurwetenschappen en 3 Latijn - wetenschappen).

We delen graag onze visie hierover en organiseren een extra online informatiesessie (Teams) met ruimte tot vraagstelling op dinsdag 22 juni om 19.00 u. (CLIL) en aansluitend om 19.45 u. (Programmeren).

Indien u meer informatie wenst of nog met enkele vragen zit, aarzel dan niet in te tekenen via onderstaande link en dit voor vrijdag 18 juni. U zal vervolgens via mail een bevestiging van uw inschrijving met bijhorende link(en) ontvangen.

https://forms.office.com/r/e53AQ2dvgG

 

 

Nieuwe informatiebrochure en uitgebreid videoaanbod!

Heeft u interesse in onze school en wenst u alle keuzemogelijkheden op een rijtje te zetten? Wil u graag al onze troeven nog eens bestuderen? Neem dan zeker onze nieuwe informatiebrochure eens door. Vers van de pers! 

 

Wenst u meer informatie over aansluitende vervolgstudies na de derde graad, bekijk dan zeker ook onze uitgebreide brochure

Ook ons videoaanbod werd vernieuwd en bevat heel wat aanvullende informatie.

 

 

Modernisering secundair onderwijs

Op 1 september 2019 ging de modernisering van start. Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden, werd het secundair onderwijs hertekend met nieuwe eindtermen. Leerjaar na leerjaar wordt de modernisering nu verder uitgerold. Volgend schooljaar is het derde leerjaar aan de beurt.

Wat betekent dit alles voor onze school?

Op onze school blijven we ons traditiegetrouw focussen op richtingen met een doorstroomfinaliteit (optimale voorbereiding op hogeschool en universiteit). De richtingen die we in het verleden aanboden, blijven we organiseren. De invulling wordt wel aangepast aan de nieuwe eindtermen en sommige richtingen krijgen een nieuwe naam. Ook een nieuwe richting wordt toegevoegd. Vanaf volgend schooljaar bestaat het vernieuwde aanbod in het derde jaar uit volgende (niet domeingebonden) ASO- richtingen:

  • economische wetenschappen (vroeger economie)
  • humane wetenschappen
  •  Latijn
  •  natuurwetenschappen (vroeger wetenschappen)
  •  moderne talen (nieuw)
  •  sportwetenschappen

Nog meer als in het verleden bouwen we keuzemogelijkheden in. Dit zorgt niet alleen voor optimale doorstroommogelijkheden, het biedt tevens de leerlingen de kans keuzes te maken die aansluiten bij de eigen interesses en talenten.

In onze brochure leest u meer over de invulling van onze studierichtingen. Wenst u meer inlichtingen, aarzel dan niet de school te contacteren.

 

 

Online studienocturne 8,9,10 en 11 maart 2021

Al onze leerlingen liggen ons nauw aan het hart. In een aso-school als de onze, vinden wij het belangrijk om onze leerlingen te helpen in hun keuze naar verdere studies.  De waaier aan opleidingen is immers enorm, het aantal hogescholen en universiteiten waar men kan verder studeren aanzienlijk.  Wetenschapsdag, SID-in, Dreamday, educatieve bezoeken en infosessies aan VUB, HoGent en UGent, …het zijn enkele van de vele initiatieven die wij de voorbije jaren hebben genomen omdat wij er rotsvast van overtuigd zijn dat deze bijdragen tot de ‘keuzerijpheid’ van de leerlingen.  

 Begin maart organiseren wij traditioneel een studienocturne.  Dit is een event waarbij wij vijfde- en zesdejaars (én hun ouders) in contact brengen met oud-leerlingen uit diverse opleidingsgebieden.  Deze treden op als ervaringsdeskundigen, vertellen over hun studies en beantwoorden hierover vragen van leerlingen en ouders.    

Dit jaar opteren we voor een online versie onder de vorm van 13 Teams-sessies o.l.v. de vakleerkrachten.  Deze gaan door in de week van 08 tot 11 maart, van 19.00 tot 21.00 u. Alle leerlingen van de derde graad en hun ouders zijn hierbij van harte welkom!

 

1 maart complimentendag!

Complimenten

Een compliment doet altijd deugd! Niet alleen als je ze krijgt, maar ook complimentjes geven is leuk! Ze maken je blij en zijn een boost voor je zelfvertrouwen. We zitten in een ongeziene gezondheidscrisis waarbij de jongeren niet vergeten mogen worden. De algemene gezondheid en meer specifiek de geestelijke gezondheid van onze leerlingen komt in deze tijden sterk onder druk te staan.

Op maandag 1 maart is het 'complimentendag'. Een uitgesproken moment om het belang van persoonlijke waardering in de verf te zetten. Het lijkt zo vanzelfsprekend, een complimentje geven als iets goed gaat. Toch doen we dat in de praktijk maar weinig. Complimenten geven je een goed gevoel, bevorderen de prestaties, maken werken/naar school gaan leuker en kosten niets. Kortom: het leidt tot betere resultaten en doet deugd! We organiseren met onze school op maandag 01/03 een 'complimentenactie'. Er zullen die dag op verschillende plaatsen in de school 'complimentenstanden' geplaatst worden met posters en complimentenkaartjes die kunnen uitgedeeld worden en een 'complimenten-wall'.

Het wordt DE dag om iemand eens met woorden in de bloemetjes te zetten en te tonen dat we nog steeds de warmste school zijn!

 

Blue Monday wordt Colour Day!

Aan Blue Monday, de derde maandag van januari waarop mensen zich bijzonder treurig voelen, heeft onze school geen boodschap.  Wij doen er immers alles aan opdat onze leerlingen zich juist wél goed in hun vel zouden voelen.  Het zijn echter bijzondere tijden...

Om in te gaan tegen neerslachtigheid en een positieve, motiverende sfeer te creëren, dopen wij daarom vandaag Blue Monday om tot Colour Day!

Een fotoimpressie en heel veel blije gezichten vindt u in de loop van de dag op onze facebookpagina!

Check it out! 

newsbeast.gr : The Color Day Festival "color" the young Djs - DJ Survival