MAATSCHAPPIJ-EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN (MAWET): nieuw vanaf schooljaar 2022-2023

Vanaf het schooljaar 2022-2023 kan je op onze school in het derde jaar ook de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen (MAWET) volgen. MAWET is de enige domeingebonden (TSO) richting die onze school aanbiedt. Deze richting bereidt de leerlingen voor op het hoger onderwijs in een specifiek domein. De kernvakken van deze richting zijn sociologie en psychologie. Ook algemene vakken en taalvakken maken deel uit van deze brede vorming.

In het vak sociologie en psychologie leer je over de mens en de wereld rondom ons. In de component psychologie analyseer je de mens in elke levensfase. En dit op meerdere vlakken. Hoe ontwikkelt het menselijke lichaam? Hoe verandert het denken? Wat is hechting? We bouwen de leerstof rond ontwikkeling, sociaal gedrag en persoonlijkheid op via klassiek onderzoek en via bekende wetenschappelijk theorieën. Je observeert gedrag en geeft er betekenis aan.

In de component sociologie kijk je naar de positie van de mens in de hedendaagse samenleving. Welke posities en rollen bekleedt de mens? En wat met de veranderende cultuur en de rol van de media. 

In het vak inleiding tot de filosofie leer je filosofische vragen te stellen over de mens, over de wereld rondom ons, over het goede en het kwade, over het geluk en de zin van het leven. 

In vergelijking met de studierichting humane wetenschappen heb je iets meer ruimte en tijd voor de richtingspecifieke vakken. De extra uren maken het bovendien mogelijk om de theorie meer te te koppelen aan de praktijk. We durven het klaslokaal  ook te verlaten.

Na de 2de graad kan je verder specialiseren in Welzijnswetenschappen of in een andere studierichting. Na de 3de graad kan je een aantal menswetenschappelijke bacheloropleidingen volgen. het accent ligt hier eerder op professionele bacheloropleidingen.  Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be

Domeingebonden studierichtingen (TSO) bereiden in tegenstelling tot domeinoverstijgende richtingen (ASO) voor op een specifiekere (beperktere) doorstroom.

In onze vernieuwde brochure die u binnenkort ook op onze website terugvindt, zal u de lessentabel in detail kunnen bekijken. Ook zal u hier reeds wat uitleg krijgen van de leerkrachten uit deze gloednieuwe richting via een filmpje!