Welkom

Beste bezoeker

Welkom op de webstek van het GO! Atheneum Dendermonde!

Onze school is een ASO-school die vaart onder de vlag van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat we een pluralistisch wereldbeeld nastreven en de ruimte, maar ook de grenzen scheppen waarbinnen jongeren zich verstandelijk, cultureel en emotioneel, maar ook relationeel en lichamelijk kunnen ontwikkelen. We helpen hen uit te groeien tot evenwichtige en verdraagzame, maar ook kritische volwassenen met een brede algemene kennis, goede sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin.

Kennis, zelfstandigheid, kritisch zijn, welbevinden en betrokkenheid, creativiteit, ... daar staan wij voor.

Neem je tijd om onze school te leren kennen.

Veel surfplezier.

 

 

De maandelijkse cultuurkrant van het KAD vindt u hier!

Oud-leerling Lander Dauwe vertelt over zijn werk als cameraman en monteur en geeft er gratis wat wijze levenslessen bij.  Verder gaat er deze maand heel wat aandacht naar film en tv met onder meer Killing the Flower Moon als film van de maand.  Harry verveelt zich een beetje en in het KMSKA grijzen heel wat tronies u schaamteloos toe.

 

 

Casper Faulconer van GO! Atheneum wint selectieproef EOES

casper

EOES
De EOES (European Olympiad of Experimental Science) is een jaarlijks weerkerende wetenschapsolympiade voor jongeren uit de Europese Unie. De deelnemende landen zijn allemaal lid van EOES-vzw. Zij vaardigen telkens twee ploegen van drie deelnemers af. Deze teams moeten dan twee opdrachten uitvoeren, waarbij het accent vooral ligt op vaardigheden in de vakken biologie, chemie en fysica.

Het doel van de olympiade is leerlingen de gelegenheid geven zich even als een 'échte' onderzoeker te voelen. In universitaire labo's dienen zij een bepaald verschijnsel op interdisciplinaire wijze experimenteel te onderzoeken. Dit verschijnsel zelf behoort niet noodzakelijk tot het leerplan van het secundair onderwijs. Het kadert wel in het huidig, actueel wetenschappelijk onderzoek.

Via de olympiade wil men ook jongeren uit de E.U. met elkaar in contact brengen. Zo kunnen zij ervaringen met elkaar uitwisselen en zich een idee vormen van de onderwijsstructuren in de andere landen van de E.U. Tijdens de olympiadeweek worden vaak vriendschapsbanden voor het leven gesmeed! 

Casper Falconner vertegenwoordigt België op EOES 2024.                                            

Op zaterdag 21 oktober 2023 verzamelden 14 finalisten op de VUB voor de uiteindelijke selectieproef voor EOES 2024. Deze proef bestond uit twee onderdelen: een theoretische proef en een practicum. De finalisten wisten zich te plaatsen via hun prestaties voor de JON 2023 of via één van de Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen. Zij werden geselecteerd uit meer dan 2 000 deelnemers, wat toch iets zegt over hun capaciteiten! Samen met twee andere leerlingen zal Casper het Nederlandstalige landsdeel vertegenwoordigen op de EOES 2024 in Luxemburg. Zij zullen het in de hoofdstad van het Groothertogdom opnemen tegen een 40-tal ploegen uit andere landen van de Europese Unie. 

Gerd De Wit, directeur van GO!Atheneum is erg trots op Caspers prestatie: “Casper behaalde maar liefst 90% en won daarmee deze prestigieuze selectieproef. Hij zal volgend jaar ons land vertegenwoordigen op EOES 2024, dit is echt een zeer verdienstelijke en uitzonderlijke prestatie.”

 

Atheneum zet zich in voor het goede doel

#Opgroeien zonder zorgen

Niet iedereen heeft het geluk om op te groeien zonder zorgen. Onveilige thuissituaties, stress op school, geen recht op vrije tijd en de invloed van sociale media maken kinderen en jongeren vaak heel kwetsbaar. Daarom zet De Warmste Week vlammen in voor meer veilige plekken voor kinderen en jongeren. Het spreekt vanzelf dat GO! Atheneum dit thema wil ondersteunen, want iedereen verdient een warme jeugd en alle kansen om zich te ontplooien en zonder zorgen te kunnen spelen, ravotten, puberen en lachen.

Om dit probleem aan te kaarten, organiseren de leerkrachten van het GO! Atheneum Dendermonde de projectweek op school.  Tijdens die week zet iedereen in op geld inzamelen voor De Warmste Week van Music for Life, want we willen graag dat iedereen opgroeit zonder zorgen.

 

Kansen geven om te groeien

Gerd De Wit, directeur van het GO! Atheneum Dendermonde vertelt: “Opgroeien zonder zorgen”, het thema van dit jaar van De Warmste Week sluit naadloos aan bij onze schoolwerking. Ik ben blij dat we als warme school ons steentje kunnen bijdragen. Het raakt me om te zien hoe het hele schoolteam en alle leerlingen dit project ondersteunen.” 

Tijdens de projectweek op school zijn er allerlei workshops en activiteiten. Voor een kleine bijdrage zijn er mini-lesjes tijdens de middag en na de schooluren, bv. yoga, volleybal, dansen, zangles.  De innerlijke mens wordt verwend met lekkere soep en overheerlijke pannenkoeken.  En, er is ook een heuse escape room! 

Kortom, de school verandert in een warm nest waarin iedereen bouwt aan een toekomst voor iedereen. 

 

Eerst lopen, dan dansen met DJ Dosschy

De traditionele schoolmarathon wordt ook dit jaar een warmathon: de leerlingen van het GO! Atheneum Dendermonde trainden hard tijdens de lessen lichamelijke opvoeding de afgelopen weken én lieten ze zich sponsoren door vrienden en familie voor De Warmste Week. Na de marathon volgt de apotheose van de #Opgroeien zonder zorgen week: het ingezamelde bedrag wordt bekend gemaakt en DJ Dosschy komt plaatjes draaien.

Met een knalfuif op de speelplaats de vakantie in!

 

Samen tegen menstruatiearmoede!

Wist je dat? 

  • 5% van de Vlaamse meisjes al eens weg bleef van school omdat ze geen geld had om menstruatie-producten te kunnen kopen?
  • In Vlaanderen heeft 12% van de meisjes tussen 12 en 25 jaar al wel eens niet genoeg geld had om menstruatieproducten te kunnen kopen?
  • Ongeveer 11% van de Vlaamse meisjes al eens menstruatieproducten leende omdat ze er zelf geen geld voor had?

Bron: https://caritasvlaanderen.be/nl/services/menstruatiearmoede 

Wij, de leerlingen van 5 WELWE, lanceren in het kader van De Warmste Week onze eigen menstruatiebox. Je kan deze vanaf donderdag 19 oktober terugvinden in de meisjes WC (polyvalente zaal). 

Wil je ons steunen? Breng dan ongebruikte maandverbanden, tampons, inlegkruisjes... mee naar school! Je kan deze binnenbrengen in lokaal 71, bij mevr. Vrijders of mevr. Peleman.

Heb je thuis dus nog tampons, maandverband of inlegkruisjes liggen die je niet gebruikt? Doneer ze aan onze eigen menstruatiebox! Dit kan het hele schooljaar door!

Samen pakken we menstruatiearmoede aan! 

 

YOUCA ACTION DAY: donderdag 19 oktober

Op donderdag 19 oktober 2023 doet onze school mee aan de YOUCA Action Day. Op die dag gaan alle leerlingen van ons vierde middelbaar één dag niet naar school. Ze gaan ergens werken, en het loon dat ze die dag verdienen (€60,00) gaat naar enkele projecten die zich inzetten voor jongeren.

 

Zo dragen onze leerlingen bij aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld, en creëren we een unieke leerervaring. Ze krijgen de kans om al eens echt te solliciteren, ontmoeten werkgevers en proeven voor één dag van het echte werkleven.

Post een job-voor-een-dag

Leerlingen gaan zelf op zoek naar hun job voor de YOUCA Action Day. Dat doen ze door te solliciteren op de jobbank, of door gebruik te maken van hun netwerk. Daar kunnen jullie bij helpen. Een belangrijk onderdeel van de deelname aan de YOUCA Action Day is leren begrijpen dat iedereen deel uitmaakt van een netwerk. Ontmoeting staat centraal. Ontdek met je zoon/dochter zijn/haar netwerk. Geef hen tips en verwijs hen door naar familie, vrienden en collega’s.

 

Kan jij op het werk wat helpende handen gebruiken en strijd je graag mee voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld? Overtuig dan je bedrijf om deel te nemen en neem contact op met YOUCA.

Welk project steunen we?

Met de opbrengst van de YOUCA Action Day financieren we de Champions of Change van Plan International in Senegal en ook enkele projecten in België. We gaan samen met jongeren op zoek naar hoe zij hun stem kunnen vinden om bij te dragen aan een samenleving vrij van seksueel geweld.

Wil jij meedoen als werkgever? Neem dan via een smartschoolbericht contact op met Harry De Paepe of Inge Liekens.

 

De maandelijkse cultuurkrant van het KAD vindt u hier!

Het Cultuurkrantje van oktober heeft aandacht voor de hype van het moment WIL en raadt jullie verder twee bijzondere tentoonstellingen aan, kwestie van jullie tijd cultureel in te vullen tijdens de nakende novembervakantie!  Ook Harry De Paepe is weer van de partij, hij bezocht met zijn wijze dochter Waterloo.  Openen doen we met een boeiend interview met oud-leerlinge Fleur Brusselmans ! 

Veel leesplezier!

 

bijlage