Mens en maatschappij

Het vak ‘mens en maatschappij’ (vorig schooljaar: sociaal-relationele competenties & mediawijsheid) werd heel recent toegevoegd aan het lesprogramma van de tweede graad. Het ontstond vanuit de nood aan ‘preventief werken’ binnen het zorgverhaal. De leerlingenbegeleiding van de school merkte de laatste jaren op dat we te vaak achter de feiten aanlopen. Ruzies en conflicten in de offline, maar steeds meer in de online-wereld… Onze leerlingen leren ‘weerbaar’ maken, staat terug op het programma, want het is meer dan ooit een noodzaak in deze complexe, gedigitaliseerde samenleving.

‘Mens en maatschappij’ sluit aan bij enkele 21e -eeuwse vaardigheden (21st century skills), de verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Kritisch denken staat alvast centraal. De focus ligt op het opbouwen, onderhouden en versterken van interpersoonlijke relaties in de offline én online wereld. Leren rekening houden met emoties van onszelf en van de ander, leren positief communiceren en feedback geven, kortom leren omgaan met elkaar. Heel specifiek gaat er extra aandacht naar het leven in onze digitale samenleving. Internet en sociale media hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. ‘Mediawijsheid’  legt de klemtoon op de voordelen van mediatisering en informatisering, maar vooral ook op de risico’s van dit gegeven dat onze jongeren steeds meer als een vanzelfsprekendheid beschouwen. We willen van onze leerlingen ‘WAKkere mediagebruikers’ maken: Weerbaar, Alert en Kritisch.  Onderwerpen zoals  netiquette, cyberpesten, sexting, privacy, invloed van reclame, beeldgeletterdheid,… komen aan bod.

Kortom, het weerbaar maken van onze jongeren in de offline én onlinewereld kent via dit vak opnieuw zijn ingang.