Herinneringseducatie

‘Het is onze verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren te herinneren aan de fouten uit het verleden. Pas als jonge mensen beseffen wat democratie, vrijheid en verdraagzaamheid voor hen waard zijn, kan je hopen dat zij deze waarden ook zullen verdedigen als het erop aan komt.’ (Minister Frank Vandenbroucke - Persbericht Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming – 19 maart 2009)

Het KAD zet volop in op herinneringseducatie, omdat het kinderen en jongeren aanzet tot nadenken over democratie, vrijheid en verdraagzaamheid. We doen dit onder de vorm van een vakoverschrijdend project Geschiedenis-Engels-Frans-Esthetica waarbij WOI vanuit verschillende vakspecifieke invalshoeken wordt belicht.

Een stadszoektocht door Ieper met focus op stille getuigen van de oorlog in het patrimonium; een bezoek aan het Flanders Fields Museum, de Menenpoort, de dodengang, de loopgraven, Tyne Cot Cemetery and Memorial; het lezen en bestuderen van oorlogspoëzie van John Mc Crae en Wilfred Owen; een rondleiding op de tentoonstelling ‘Expo 14-18 De Groote Oorlog’ in Luik, … zijn enkele van onze initiatieven.

En uiteraard besteden we ook aandacht aan Dendermonde zelf, helemaal platgebrand tijdens WOI en daardoor één van de Belgische martelaarsteden geworden.