Schoolvisie

Het GO! atheneum Dendermonde bereidt leerlingen voor op verdere studie. Daartoe richten wij hoofdzakelijk ASO-studierichtingen in. Ons diploma staat al jaren garant voor succesvol verder studeren.

We varen onder de vlag van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat we een pluralistisch wereldbeeld nastreven en de ruimte, maar ook de grenzen scheppen waarbinnen jongeren zich verstandelijk, cultureel en emotioneel, maar ook relationeel en lichamelijk kunnen ontwikkelen. We helpen hen uit te groeien tot evenwichtige en verdraagzame, maar ook kritische volwassenen met goede sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin.

Hierbij hanteren we steeds het overlegmodel: open communicatie en transparantie in het beleid zijn onze sleutelbegrippen.

Je kan louter op basis van objectieve informatie je keuze maken, maar dit is niet de enige mogelijkheid. Een school kies je ook op subjectieve gronden. Je goed voelen in een school, weten dat je meetelt en dat je stem gehoord wordt …, dat is even belangrijk als je recht op kwaliteitsvol onderwijs! Onze school investeert dan ook sterk in het welbevinden van zowel leerlingen als personeelsleden.