Rijsel

Het is een algemeen gegeven: het beheersingsniveau van de tweede landstaal bij de Vlaamse jongeren, gaat zienderogen achteruit. Het KAD probeert het tij te keren door de leerlingen regelmatig met Franstalige ‘native speakers’ in dialoog te brengen. Dit doen wij door o.a. alle vijfdejaars een mini-taalonderdompeling te geven in cultuurstad Lille. Gidsen in het Frans, de plaatselijke bevolking interviewen en diverse andere communicatieve opdrachten uitvoeren, staan op het programma.