Uitwisseling Athenée Royal de Waterloo

‘De kennis van onze tweede landstaal is vandaag dramatisch in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië is het omgekeerde ook waar. De tweetaligheid in dit land bestaat niet meer.’ (Alain Vandebrande, bedrijsleider Facilicom)

Onze school hecht veel belang aan een gedegen talenkennis. Dit o.a. ‘vertalen’ in het opzetten van een uitwisselingsproject in de pool talen van de derde graad is dan ook een logische, bijna vanzelfsprekende stap.

Onze Franstalige zusterschool bevindt zich in Waals-Brabant, een twintigtal kilometer van Brussel.

De uitwisseling start in het vijfde jaar en loopt door in het zesde jaar. In eerste instantie maken de leerlingen filmpjes in het Frans waarin ze zichzelf, Dendermonde en de school voorstellen. De leerlingen van de school uit Waterloo doen hetzelfde, maar dan in het Nederlands. Vervolgens wordt er maandelijks gecorrespondeerd tussen KAD en ARW waarna ontmoetingen ‘in levende lijve’ volgen. In Dendermonde is de voertaal het Nederlands, in Waterloo het Frans. De correspondentielus wordt telkens opnieuw opgenomen en verdergezet tot de volgende ontmoeting.

De bedoeling achter dit hele project gaat verder dan het vergroten van de communicatieve kennis in de andere landstaal. In contact komen met jongeren uit een ander taalgebied, elkaar leren kennen en vooroordelen wegnemen, nieuwe (langdurige) vriendschappen smeden… een uitwisselingsproject biedt zovéél uitdagingen en kansen! Ondanks de zeer hoge pedagogische eisen die een dergelijk project aan haar team vraagt, motiveert het geloof in de absolute meerwaarde voor elke individuele leerling, de klasgroep, de school én de samenleving, het leerkrachtenteam om hier jaar na jaar haar schouders onder te zetten.