Lessentabellen

In de lessentabellen wordt een overzicht gegeven per graad en/of per leerjaar en per studierichting van de vakken en het aantal wekelijkse lestijden.

3e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar
TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD

tweedegraadaso

eersteleerjaarderdegraadaso1

eersteleerjaarderdegraadaso-2

tweedeleerjaarderdegraadaso1

tweedeleerjaarderdegraadaso2