Beste bezoeker

Welkom op de webstek van het GO! Atheneum Dendermonde!

Onze school is een ASO-school die vaart onder de vlag van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat we een pluralistisch wereldbeeld nastreven en de ruimte, maar ook de grenzen scheppen waarbinnen jongeren zich verstandelijk, cultureel en emotioneel, maar ook relationeel en lichamelijk kunnen ontwikkelen. We helpen hen uit te groeien tot evenwichtige en verdraagzame, maar ook kritische volwassenen met een brede algemene kennis, goede sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin.

Kennis, zelfstandigheid, kritisch zijn, welbevinden en betrokkenheid, creativiteit, ... daar staan wij voor.

Neem je tijd om onze school te leren kennen.

Veel surfplezier.

 

We zetten deze maand direct met verve in want op dinsdag 4 februari ontvangen we Peter Holvoet-Hanssen, een van onze meest invloedrijke contemporaine dichters.  De zesdes kijken alvast uit naar zijn intractieve lezing!

Afbeeldingsresultaat voor peter holvoet hanssen"

 

Velen denken bij wiskunde direct aan abstracte formules en vergelijkingen vol vreemde symbolen die slechts moeilijk te begrijpen zijn. Wiskunde speelt evenwel een belangrijke rol voor het begrijpen en eventueel bijsturen van de natuurlijke en biologische processen die zich op planeet aarde afspelen.  Zo kunnen wiskundige modellen gebruikt worden voor het beschrijven van de verspreiding van ziektes, de verandering van het klimaat, de interactie tussen verschillende diersoorten, enzovoort.  Om dit in de verf te zetten organiseert Universiteit Gent Unimath en... ook onze 5des en 6des wetenschappen en wiskunde nemen hieraan deel.  De dames Baeyens en Keppens begeleiden hen op woensdag 5 februari.  


Afbeeldingsresultaat voor unimath  ugent

 

Eveneens op woensdag 07 februari maar dan 60 kilometer verder in Brussel, strijdt het kruim van onze leerlingen talen voor een finaleplaats in de Taalwedstrijd Frans en Engels van KUL.  Mevrouw De Munck en mevrouw Laureys supporteren vanop de eerste rij!

 

 

Op vrijdag 07 zet de Vrije Universiteit Brussel de deuren open voor een OLB-inleefdag.  Cursuscruisen in plantengenetica, industriele, burgerlijke en handelsingenieurswetenschappen, geneeskunde, rechten, sociologie, ... workshops IceCube, gechiedenis, filosofie, computerwetenschappen,  biotechnologie, .... in het ruime aanbod van 16 (!) opleidingsgebieden vindt ieder van de ruim 200 leerlingen 3e graad zeker iets naar zijn/haar interesse!  

 

 

De klimaatopwarming... de gevolgen worden hoe langer hoe meer duidelijk.  Het houdt ook ons bezig.  Daarom nemen we heel bewust, met de HELE scholencampus, deel aan de Nationale Dikke Truiendag op dinsdag 11 februari.  Verandering begint immers met bewustwording...

 

Afbeeldingsresultaat voor dikke truiendag 2018

 

 

Op woensdagnamiddag 12 februari, wordt er weer geKRASt.  Mevrouw Liekens (bege)leidt de politieke en maatschappelijke debatten!

 

  

Op donderdag 13 februari bezoeken onze zesdejaars talen, in het kader van hun uitwisselingsproject Frans-Nederlands, de leeftijdsgenoten in Waterloo.  Voertaal is het Frans, natuurlijk!  Mevrouw Louagie zorgt voor de begeleiding.

  

 

Ooit al gehoord van MOBIBUS?  Vanaf 16 februari klinkt dit woord voor onze vierdes alvast niet langer vreemd in de oren want dan vereren zij deze mobiele doe-tentoonstelling met een bezoek.  Op basis van het 'Educatief actieplan verkeers- en mobiliteitseducatie' werkt MOBIBUS met vijf modules.  De Stad Dendermonde faciliteert!

 

Afbeeldingsresultaat voor mobibus

 

Ook de 'Avondgasten' zijn deze maand op post. Op het programma staat 'Den beer heeft mij gezien' van 't Arsenaal.  Place to be is cc Belgica.  Date woendag 19 januari!

 

Vrijdag 21 februari wordt voor onze 6des 'stressy' met de presentaties van de OC's Wetenschappen.  Na weken intensieve voorbereiding worden 'de kaarten' eindelijk op tafel gelegd. 'Break a leg' zesdes!

 

  

 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor heart saver

GO! Atheneum krijgt binnenkort een Automatische Externe Defibrillator (AED). Deze wordt geplaatst dankzij een samenwerking met Heartsaver vzw.

Een plotse hartstilstand is één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt.
 
Een “Automatische Externe Defibrillator” (AED) kan dan het verschil maken. Dit draagbaar toestel dient een elektrische schok toe aan het hart bij levensbedreigende hartritmestoornissen. 

Heartsaver vzw zal via fundraising op ons schooldomein een AED plaatsen zodat deze in geval van nood voor iedereen beschikbaar is. 

Zodra het toestel geplaatst wordt, zullen een aantal personeelsleden ook een opleiding krijgen van Heartsaver vzw om correct met de AED te leren werken.

Op deze manier willen ook wij ons steentje bijdragen tot een HARTveilige schoolomgeving!

Afbeeldingsresultaat voor CLIL

Wat is CLIL? 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs: onderwijs in een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands.

 

Die ‘andere taal’ is in Vlaanderen het Frans, Engels of Duits. Een leerkracht economie geeft zijn vak bijvoorbeeld in het Frans, of een leerkracht Duits geeft esthetica in die taal. Je school mag ook onderdelen van een of meerdere vakken aanbieden via CLIL.

 

Belangrijk is het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal - de doeltaal - ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal (die ze veeleer in de reguliere taalvakken verwerven).

 

Een CLIL-traject doet dus geen afbreuk aan de doelstellingen van het niet-taalvak. Er zijn niet minder, noch andere onderwijsdoelstellingen.

 

Onderwijs staat niet stil, vernieuwingen worden ook op onze school omarmd.

 

We zijn dan ook zeer verheugd te kunnen melden dat vanaf schooljaar 2020-2021 Atheneum Dendermonde officieel een CLIL-school kan genoemd worden en we in onze 2e graad hier voor heel wat vakken kunnen op inzetten. Zo zal meneer De Paepe de donkere middeleeuwen bespreken in het Engels en meneer Benzouien meer inzichten verschaffen in de islamitische godsdienst in het Frans.

Ook wiskunde en natuurwetenschappen staan op de lijst om in een andere doeltaal te worden gegeven.

 

Terwijl onze leerkrachten zich volop voorbereiden op deze nieuwe aanpak, kijken wij alvast heel erg uit naar deze lessen!