Beste bezoeker

Welkom op de webstek van het GO! Atheneum Dendermonde!

Onze school is een ASO-school die vaart onder de vlag van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat we een pluralistisch wereldbeeld nastreven en de ruimte, maar ook de grenzen scheppen waarbinnen jongeren zich verstandelijk, cultureel en emotioneel, maar ook relationeel en lichamelijk kunnen ontwikkelen. We helpen hen uit te groeien tot evenwichtige en verdraagzame, maar ook kritische volwassenen met een brede algemene kennis, goede sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin.

Kennis, zelfstandigheid, kritisch zijn, welbevinden en betrokkenheid, creativiteit, ... daar staan wij voor.

Neem je tijd om onze school te leren kennen.

Veel surfplezier.

 Afbeeldingsresultaat voor inschrijvingen 2019-2020

 

Voor leerlingen van GO! MAD en onze eigen leerlingen

Het volstaat om het studiekeuzeformulier dat zich in het rapport bevindt af te geven op het leerlingensecretariaat van het atheneum of via  mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) voor 05 juli.

 

Leerlingen die nieuw zijn op onze scholencampus zijn welkom

  • tot en met 5 juli van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
  • van 19 augustus t.e.m. 23 augustus van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur
  • op 26 augustus van 09.00  uurtot 12.00u en op afspraak van 13.00 uur tot 16.00u
  • op 30 augustus uitsluitend op afspraak
  •  

Wat breng je mee als nieuwe leerling

  • Identiteitskaart
  • Rapport schooljaar 2018-2019
  • Attest schooljaar 2018-2019

Bij de inschrijving zal je gevraagd worden om zowel ons schoolreglement, met bijlagen, als het pedagogisch project van het GO! voor akkoord te ondertekenen.