Beste bezoeker

Welkom op de webstek van het GO! Atheneum Dendermonde!

Onze school is een ASO-school die vaart onder de vlag van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat we een pluralistisch wereldbeeld nastreven en de ruimte, maar ook de grenzen scheppen waarbinnen jongeren zich verstandelijk, cultureel en emotioneel, maar ook relationeel en lichamelijk kunnen ontwikkelen. We helpen hen uit te groeien tot evenwichtige en verdraagzame, maar ook kritische volwassenen met een brede algemene kennis, goede sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin.

Kennis, zelfstandigheid, kritisch zijn, welbevinden en betrokkenheid, creativiteit, ... daar staan wij voor.

Neem je tijd om onze school te leren kennen.

Veel surfplezier.

De vakantie is voorbij, de batterijen zijn weer opgeladen, de lente begint te kriebelen en ... we schieten weer in volle actie!

De leerlingen van de 3des wetenschappen zetten de maand april alvast goed in! Zij worden op 17, 19 en 20 april door hun leerkrachten biologie mevrouw Fagot, mevrouw Van Poel en mevrouw Courtmans een hele dag 'gekidnapt' en 'opgesloten' in Bastion VIII. Veldonderzoek zal hen daar te beurt vallen. En of ze er zin in hebben !!!! We hebben alvast de lentezon besteld!

 Afbeeldingsresultaat voor bastion VIII

 

 

Geïntegreerde Werkperiode, kortweg GWP genoemd, wordt door sommige leerlingen al eens verkeerdelijk verward met een weekje 'congé'. Niets is echter minder waar! Tijdens deze extra muros schoolweek worden wel degelijk heel wat vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen gerealiseerd.

De Hoge Veluwe, London en Oxford, Polen, ... up-to-date reisverslaggeving is dagelijks te volgen via onze facebookpagina 'Koninklijk Atheneum'.                     

 Afbeeldingsresultaat voor facebook koninklijk atheneum dendermonde

En zoals steeds is er ook deze maand plaats voor een streepje cultuur. In het kader van de lessen Nederlands en Beeld serveert gezelschap Malpertuis op 20 april 2018 het toneelstuk ‘IVANOV’

 

En daarmee wordt onze maand afgesloten.