Inschrijvingen

Voor leerlingen van GO!MAD

Het volstaat om het studiekeuzeformulier (bevindt zich in het rapport) af te geven op het leerlingensecretariaat van het atheneum. Dit formulier kan ook via mail bezorgd worden aan secretariaat.ka@kad.be

Dit gebeurt bij voorkeur ten laatste op 2 juli.

Nuttige inlichtingen vindt u hier.

Voor nieuwe leerlingen

Het is tot nader order (momenteel geldt deze regel voor de maanden juli en augustus) niet toegelaten nieuwe leerlingen op school te ontvangen.  Enkel in uitzonderlijke gevallen (geen toegang tot digitale media) en onder zeer strikte voorwaarden kan hiervan worden afgeweken.

We hanteren volgende procedure:

Leerlingen die nieuw zijn op onze scholencampus maken gebruik van dit inschrijvingsformulier .  Dit formulier wordt bij voorkeur ingevuld bezorgd aan secretariaat.ka@kad.be

Indien er nog geen (telefonisch) contact plaatsvond, zal de school vervolgens de ouders contacteren om de werking toe te lichten en een antwoord te geven op alle vragen.  De inschrijving zal worden bevestigd (onder voorwaarde dat de nodige documenten kunnen worden voorgelegd).

 

Wat heeft de school (op een later moment) zeker nodig van elke nieuwe leerling?

  • Kopie Identiteitskaart
  • Attest schooljaar 2019-2020
  • Ondertekend inschrijfdocument (akkoord met schoolreglement en pedagogisch project)

Bij de inschrijving zal je gevraagd worden om zowel ons schoolreglement, met bijlagen, als het pedagogisch project van het GO! voor akkoord te ondertekenen. De school garandeert dat alle leerlingen die zich in de maand juli aanbieden ook effectief kunnen worden ingeschreven.

Nuttige inlichtingen vindt u hier.

Aarzel niet ons te contacteren.  Wij helpen u graag verder!