Leerlingenraad

De leerlingenraad is een belangrijk orgaan binnen onze school; het is de formele spreekbuis tussen de leerlingen en de directie.

De leerlingenraad wordt samengesteld voor 4 jaar. In het secundair onderwijs bepaalt de zetelende leerlingenraad hoe de volgende leerlingenraad zal worden samengesteld. Hij brengt alle leerlingen hiervan op de hoogte, zodat iedereen die dat wil zich kandidaat kan stellen.

De leerlingenraad komt maandelijks samen en verleent advies over allerlei onderwerpen die de leerlingen aanbelangen, zoals het schoolreglement, de inrichting van de speelplaats, de examenroosters of regels uit het schoolreglement. De raad werkt ook mee aan de organisatie van activiteiten voor de leerlingen (zoals Dikketruiendag, Music for Life,…). Iedere leerling in de raad kan voorstellen doen, maar ook ideeën van leerlingen buiten de raad zijn steeds welkom tijdens de vergaderingen! De leerlingenraad houdt alle leerlingen op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.
Na elke vergadering is er een overleg tussen de voorzitter, de ondervoorzitter en de directeur. De voorstellen worden dan op hun haalbaarheid besproken.

De leerlingenraad kan zich ook aansluiten bij de Vlaamse Scholierenkoepel, een vereniging voor en door leerlingen in het secundair onderwijs. Leden van de leerlingenraad komen er alles te weten over rechten en plichten van scholieren. Daarnaast verdedigt de Vlaamse Scholierenkoepel de belangen van leerlingen uit alle Vlaamse scholen.

Wil je meer weten over waar de leerlingenraad mee bezig is of heb je vragen? Neem dan contact op met één van de leerlingen uit de leerlingenraad.  

Leden 2019-2020

 

Voorzitter Alex De Strooper

ondervoorzitter Killian Beurrier

 

Lauren Speelman

Sarah Fransaert

Xanne De Wit

Tuur Van Nespen

Merel Aelbrecht

Nathan Mwanzita

Julian Meskens

Müberra Karanfil

Rania Bouazzaoui

Angel Lawrence

Berat Karanfil