Schoolraad

De schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit 3 leden verkozen door en uit het personeel, 3 leden verkozen door en uit de ouders, 2 leden gecoöpteerd door en uit de lokale sociale, economische en culturele milieus. De directeur en 2 vertegenwoordigers van leerlingenraad wonen de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar, met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, waar de schoolraad voor een periode van twee jaar wordt verkozen.

Leden

Wim Heyvaert  Personeel
Mieke Vergauwen  Personeel
Kim Wittoeck Personeel
Patrick Segers Ouder
Eddy Stevelinck Ouder
Dirk Osselaer Ouder
Dirk De Vries Gecoöpteerd
Filip Van Volsem  Gecoöpteerd