Op naar kerstmis met de kerstquiz

kerst

 

Elk jaar tijd voor elkaar 

In het pre-corona-tijdperk: de klastitularissen zorgen voor een leuke verbindende activiteit met hun klas de dag voor de kerstvakantie. In overleg met de leerlingen kiest elke klas een activiteit, binnen of buiten de school. Een wandelzoektocht, pret op de ijsbaan, een escape-room, gezelschapsspelletjes, samen koken en eten… Op die manier wordt de band tussen de klastitularissen en de leerlingen versterkt. 

 

Traditie in corona-editie 

Twee jaar geleden lijkt een ver verleden… Gerd De Wit, onze directeur, vertelt hoe de school het dit jaar voor de 2de keer aanpakt: “Het is altijd mijn bedoeling geweest om net voor een vakantie een aangenaam en verbindend moment in te bouwen. Ook tijdens de pandemie blijft dit belangrijk in onze schoolwerking. Daarom organiseren we dit jaar opnieuw een ludieke ‘GO! atheneum-quiz’. Elke klasgroep blijft in de veilige bubbel van het eigen klaslokaal. Over de klassen heen zal echter een echte strijd gevoerd worden over welke groep zich dé GO! atheneum-klas van het jaar mag noemen.” 

 

Digitaal lukt het allemaal 

De quiz, in elkaar gebokst door de leerkrachten, is op voorhand opgenomen en wordt simultaan afgespeeld in de klassen. Tussendoor wordt er regelmatig overgeschakeld naar een live-stream om de tussenstanden mee te delen en de spanning tussen de klassen op te voeren. Zo kunnen de leerlingen na de zware examenperiode op een aangename manier de vakantie ingaan.