BREAKING NEWS

Onze school is vandaag, vrijdag 13 maart, gewoon open en de lessen kennen een normaal verloop.  Vanaf maandag zullen de lessen geschorst worden en zal er opvang worden voorzien voor bepaalde leerlingengroepen.  We wachten hiervoor richtlijnen af vanuit de overheid.  Een duidelijke communicatie naar ouders en leerlingen volgt in de loop van de dag.