Wat is TRUST?

 

“Vertrouwensleerlingen zijn leerlingen die zich in hun eigen school profileren als vertrouwenspersonen voor andere leerlingen. Ze zijn voor die leerlingen op geregelde tijdstippen beschikbaar voor een gesprek. Hun belangrijkste taak is goed te luisteren. Ze kunnen ook advies geven, bemiddelen in conflicten en doorverwijzen. Ze hebben zich verbonden tot (gedeelde) geheimhouding en tot het volgen van een permanente training.”

 

 

Soms heb je nood aan iemand die je kan vertrouwen en die onmiddellijk beschikbaar is. De drempel naar een leerkracht of het CLB is vaak te hoog. Dan kan je bij ons terecht!

 

Als je je niet goed voelt, ruzie hebt met je vrienden, ouders, broer, zus, lief of met leerkrachten, bieden vertrouwensleerlingen een luisterend oor. Een luisterend oor is een persoon in je directe omgeving of een hulplijn bij wie je terecht kan met je verhaal. Bij een luisterend oor kan je op adem komen, je hart luchten en je gevoelens op een rijtje te zetten als je daar zin in hebt.

 

We zijn ook de tussenpersoon tussen leerlingen en leerkrachten of directie. Als er problemen zijn met bepaalde leerkrachten, en je hebt het er zelf moeilijk mee om die leerkracht aan te spreken, dan kan je altijd bij één van ons terecht.

Vertrouwensleerlingen hebben niet voor alle problemen een oplossing klaar. Nee, we zoeken samen met jou naar een oplossing. Of je kan ook gewoon je hart eens luchten!

 

Je bent altijd bij ons welkom in lokaal 67, of spreek ons gewoon aan op de speelplaats of in de wandelgangen.

 

Leden

 

Jet De Meersman 5 HUWE 
Lotte Vandyck 5 HUWE
Manon Doubels 4 ECWE
Thomas Wouters 4 ECWE

Bram Beirens 

4 LAWE 

Sarah Fransaert - 4LAWE,

4 LAWE
Cindy De Valckenaere 4 HUWE
Lenn Vermeulen 6 HUWE
Yante Van Belle  5 HUWE
Marion Merckx 5 HUWE
Ella Van Lombergen 6 HUWE
Britt De Ridder 5 WEWI

Britt Bogaert

5 HUWE