De leerlingenraad werd in het schooljaar 2012-2013 samengesteld voor een periode van vier jaar De samenstelling is evenwel jaarlijks aanpasbaar en er wordt naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit de verschillende graden gestreefd. De werking wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor meningen die zij als lid van de leerlingenraad uiten geen tuchtsancties oplopen. De leerlingenraad kan op vraag van de schoolraad aan deze laatste een advies uitbrengen over de aangelegenheden waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft. Zij kunnen een advies op eigen initiatief uitbrengen voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op de leerlingen. De leerlingenraad heeft over zijn activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van alle leerlingen. De leerlingen zijn niet langer lid wanneer zij de school verlaten hebben, tenzij de leerlingenraad hierover anders beslist.

 

Leden

Kaan Bilir 5 HUWE  
Britt Bogaert 5 HUWE  
Vitto Suriano 5 WEWI  
Lotte Vandyck 5 HUWE  secretaris
Charlotte Van Hoecke 5 HUWE  
Mats Van Crayenest 5 HUWE  
Jens Van Marcke 5 WEWI  
Danté Venus 5 WETA  
Babs Spiessens 6 HUWE  
Babette Van Boven 6 HUWE  voorzitter
Elfrien Wullaert 6 WEWI Voorzitter