Algemene gegevens

internaat1 adres Galeidestraat 30
9200 Dendermonde
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website www.internaatdendermonde.be
telefoon 052 21 90 77
inlichtingen tussen 8u20 en 15u15 op het KA Dendermonde

Missie
De missie van het internaat vervult een gezinsvervangende functie voor leerplichtige jongeren van 6 tot 18 jaar, waarbij de algemene doelstellingen en basisfilosofie gestoeld zijn op de zeven pijlers van het Pedagogisch Project van het GO!…” Iedereen, ongeacht zijn kleur, filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij, moet zich kunnen thuis voelen in ons internaat. Dit geldt zowel voor het personeel als voor de internen. Het internaat moet elk kind en jongere de kans bieden op een algemene en optimale ontwikkeling, rekening houdend met de verscheidenheid in eigen aard en bekwaamheid. Iedereen moet op een aangepaste pedagogisch-didactische wijze begeleid worden, ongeacht geslacht, levensbeschouwing en sociale status.

Team
Het internaat staat onder leiding van

 • Nick Van kerckhoven, directeur van Middenschool Atheneum Dendermonde
 • Liesbeth L'Hoëst, beheerder van het internaat

Opvoeders en ondersteunend personeel

 • Katrien Terryn, studiemeester-opvoeder
 • Annick De Croock, studiemeester-opvoeder
 • Jo Vanhout, studiemeester-opvoeder
 • Yannou Wauters, studiemeester-opvoeder
 • Tom De Mey, studiemeester-opvoeder
 • Marleen D'Haen, keukenpersoneel
 • Rose-Marie De Potter, keukenpersoneel
 • Annie Van Den Dungen, onderhoudsmedewerker
 • Annemarie Liefferinckx, onderhoudsmedewerker
 • Agnieszka Kowalska, onderhoudsmedewerker
 • Antoine Vanmunster, onderhoudsmedewerker
 • Koen Van der Poten, kok

Dagindeling, begeleiding, kamers, ontspanning, maaltijden, kostgelden, ...
Via de website vindt u alle informatie over de interne werking of over de praktische zaken van het internaat.