Het KAD heeft een hart voor Wetenschappen. Naast een gedegen vorming intra muros, worden ‘wetenschappen’ en ‘wiskundetoepassingen’ ook regelmatig buiten de schoolmuren opgezocht. Uitstappen naar IMEC, werkplekleren in Bastion en tijdens didactische workshops aan de VUB, UA en UGent, maken deze vakken aanschouwelijk en werken motiverend voor leerlingen én leerkrachten.