KAZET - STOP - decennialange traditie - STOP - DE schoolkrant van het KAD - STOP - boordevol met nieuw(s)(t)jes - STOP -  diepte-interviews - STOP - verslagen van schoolactiviteiten - STOP -  leuke weetjes - STOP - creatieve woordspelen - STOP -  opiniestukken - STOP - tienkoppige redactieraad - STOP -   journalisten uit 3, 4, 5 en 6 - STOP - creatieveduizendpoottaalvirtuoosredactiesecretarismeneerDeMayer - STOP – stopt niet J - STOP