‘Nauwelijks vier op de tien veertienjarigen begrijpen politieke thema’s. Slechts een op de vijf denkt later als volwassene te kunnen deelnemen aan de politiek. Anderzijds vinden bijna acht op de tien Vlaamse leerlingen dat goede burgers deelnemen aan activiteiten die het milieu beschermen, de mensenrechten bevorderen of mensen in de lokale gemeenschap helpen. In de politiek gaan? Nee! Je sociaal engageren? Ja! (Saskia De Groof en Eva Franck – VUB/UA)

Het KAD helpt de leerlingen alvast op weg naar politiek burgerschap door hen actief te laten participeren in een open klas- en schoolklimaat!

Als school hechten wij veel belang aan participatie. We stimuleren de leerlingen om via de leerlingenraad, vijfdesraad en zesdesraad maar ook d.m.v. ‘gestructureerde debatten’ over diverse (actuele) thema’s, regelmatig, en in de dagdagelijkse klaspraktijk, actief aan bod te laten komen.

In het 4e jaar Talen wordt er zelfs een stapje verder gegaan: na een intensieve voorbereiding in de klas worden de leerlingen ondergedompeld in de wereld van het politieke debat met als top the bill een debatbattle in het Stadhuis van Dendermonde.