Afbeeldingsresultaat voor CLIL

Wat is CLIL? 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs: onderwijs in een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands.

 

Die ‘andere taal’ is in Vlaanderen het Frans, Engels of Duits. Een leerkracht economie geeft zijn vak bijvoorbeeld in het Frans, of een leerkracht Duits geeft esthetica in die taal. Je school mag ook onderdelen van een of meerdere vakken aanbieden via CLIL.

 

Belangrijk is het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal - de doeltaal - ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal (die ze veeleer in de reguliere taalvakken verwerven).

 

Een CLIL-traject doet dus geen afbreuk aan de doelstellingen van het niet-taalvak. Er zijn niet minder, noch andere onderwijsdoelstellingen.

 

Onderwijs staat niet stil, vernieuwingen worden ook op onze school omarmd.

 

We zijn dan ook zeer verheugd te kunnen melden dat vanaf schooljaar 2020-2021 Atheneum Dendermonde officieel een CLIL-school kan genoemd worden en we in onze 2e graad hier voor heel wat vakken kunnen op inzetten. Zo zal meneer De Paepe de donkere middeleeuwen bespreken in het Engels en meneer Benzouien meer inzichten verschaffen in de islamitische godsdienst in het Frans.

Ook wiskunde en natuurwetenschappen staan op de lijst om in een andere doeltaal te worden gegeven.

 

Terwijl onze leerkrachten zich volop voorbereiden op deze nieuwe aanpak, kijken wij alvast heel erg uit naar deze lessen!