Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij de derde dinsdag van het nieuwe schooljaar een infoavond voor de ouders en leerlingen van het derde jaar.

 

Wie dus graag de school beter wil leren kennen,...

Wie meer te weten wil komen over...

de inhoud van de vakken,...

de manier waarop er getoetst wordt,...

wat iedere leraar van zijn leerlingen verwacht,...

Wie de geheimen van smartschool wil ontsluieren,...

Kortom,...

wWe ingewijd wil worden in het reilen en zeilen van het derde jaar op het KAD...

 

 

 

die verwachten wij op dinsdag 17 september om 18.30 in de refter van onze school.

 

Allen van harte 

Afbeeldingsresultaat voor welkom