We zetten deze maand direct met verve in want op dinsdag 4 februari ontvangen we Peter Holvoet-Hanssen, een van onze meest invloedrijke contemporaine dichters.  De zesdes kijken alvast uit naar zijn intractieve lezing!

Afbeeldingsresultaat voor peter holvoet hanssen"

 

Velen denken bij wiskunde direct aan abstracte formules en vergelijkingen vol vreemde symbolen die slechts moeilijk te begrijpen zijn. Wiskunde speelt evenwel een belangrijke rol voor het begrijpen en eventueel bijsturen van de natuurlijke en biologische processen die zich op planeet aarde afspelen.  Zo kunnen wiskundige modellen gebruikt worden voor het beschrijven van de verspreiding van ziektes, de verandering van het klimaat, de interactie tussen verschillende diersoorten, enzovoort.  Om dit in de verf te zetten organiseert Universiteit Gent Unimath en... ook onze 5des en 6des wetenschappen en wiskunde nemen hieraan deel.  De dames Baeyens en Keppens begeleiden hen op woensdag 5 februari.  


Afbeeldingsresultaat voor unimath  ugent

 

Eveneens op woensdag 07 februari maar dan 60 kilometer verder in Brussel, strijdt het kruim van onze leerlingen talen voor een finaleplaats in de Taalwedstrijd Frans en Engels van KUL.  Mevrouw De Munck en mevrouw Laureys supporteren vanop de eerste rij!

 

 

Op vrijdag 07 zet de Vrije Universiteit Brussel de deuren open voor een OLB-inleefdag.  Cursuscruisen in plantengenetica, industriele, burgerlijke en handelsingenieurswetenschappen, geneeskunde, rechten, sociologie, ... workshops IceCube, gechiedenis, filosofie, computerwetenschappen,  biotechnologie, .... in het ruime aanbod van 16 (!) opleidingsgebieden vindt ieder van de ruim 200 leerlingen 3e graad zeker iets naar zijn/haar interesse!  

 

 

De klimaatopwarming... de gevolgen worden hoe langer hoe meer duidelijk.  Het houdt ook ons bezig.  Daarom nemen we heel bewust, met de HELE scholencampus, deel aan de Nationale Dikke Truiendag op dinsdag 11 februari.  Verandering begint immers met bewustwording...

 

Afbeeldingsresultaat voor dikke truiendag 2018

 

 

Op woensdagnamiddag 12 februari, wordt er weer geKRASt.  Mevrouw Liekens (bege)leidt de politieke en maatschappelijke debatten!

 

  

Op donderdag 13 februari bezoeken onze zesdejaars talen, in het kader van hun uitwisselingsproject Frans-Nederlands, de leeftijdsgenoten in Waterloo.  Voertaal is het Frans, natuurlijk!  Mevrouw Louagie zorgt voor de begeleiding.

  

 

Ooit al gehoord van MOBIBUS?  Vanaf 16 februari klinkt dit woord voor onze vierdes alvast niet langer vreemd in de oren want dan vereren zij deze mobiele doe-tentoonstelling met een bezoek.  Op basis van het 'Educatief actieplan verkeers- en mobiliteitseducatie' werkt MOBIBUS met vijf modules.  De Stad Dendermonde faciliteert!

 

Afbeeldingsresultaat voor mobibus

 

Ook de 'Avondgasten' zijn deze maand op post. Op het programma staat 'Den beer heeft mij gezien' van 't Arsenaal.  Place to be is cc Belgica.  Date woendag 19 januari!

 

Vrijdag 21 februari wordt voor onze 6des 'stressy' met de presentaties van de OC's Wetenschappen.  Na weken intensieve voorbereiding worden 'de kaarten' eindelijk op tafel gelegd. 'Break a leg' zesdes!